AVTALE MELLOM OS LIVE AS OG FRIVILLIGE

Denne avtalen er juridisk bindende mellom partene og regulerer forholdet mellom Os Live AS (heretter kalt arrangør) og frivillige (heretter kalt medarbeider). Avtalen er konfidensiell.

 1. Jeg samtykker herved å være medarbeider for arrangør ved Bystrandfestivalen og/eller andre arrangement arrangert av arrangør. Jeg er inneforstått med følgende:
 2. Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom arrangør og medarbeider, med tilhørende ansvar og rettigheter.
 3. Avtalen skal sikre tilfredstillende arbeidsforhold mellom arrangør og medarbeider.
 4. Avtalen gjelder for de arrangement og aktiviteter du som frivillig medarbeider ønsker å arbeide på i regi av arrangør.
 5. Som frivillig medarbeider skal du så snart det er mulig informeres om hvilke(n) vakt(er) du er tildelt og hvem som er din Teamleder (nærmeste foresatte).
 6. ARRANGØR SITT ANSVAR OG RETTIGHETER.
  1. Arrangør plikter å besørge godt arbeidsmiljø, og overholde gjeldende regelverk og retningslinjer innen HMS. Arrangør kan stilles ansvarlig for utgifter ved skade som resultat av arbeidet, dette er begrenset til arrangørs arrangørforsikring.
  2. Arrangør plikter å informere eventuelle myndigheter vedrørende alle forhold som angår ansettelsesforholdet og omfanget av dette.
  3. Arrangør forplikter seg til å gi medarbeideren et festivalpass tilsvarende et dagspass og et måltid pr vakt du som medarbeider arbeider opp til 8 timer. Dersom man jobber 2 vakter på inntil 16 timer gis det 2 dagspass og tilhørende 2 måltid pr vakt osv. I tillegg får du som frivillig en t-skjorte til bruk under arrangementet.
 7. MEDARBEIDER SITT ANSVAR OG RETTIGHETER.
  1. Medarbeider må signere arbeidsavtale for hvert enkelt arrangement som man deltar på, dette er lovbestemt og en trygghet for både arrangør og medarbeider.
  2. Medarbeider forplikter seg til å følge gjeldende lovverk og retningslinjer gitt av TEAMLEDER, herunder norsk lov og arrangør sine interne retningslinjer.
  3. Følge fastsatt vaktliste og møte presis til arbeidsøktene. Ved gyldig frafall (skriv fra lege) skal TEAMLEDER gis beskjed tidligst mulig.
  4. Være edru i arbeidsøktene. Medarbeider skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.
  5. Medarbeider forplikter å holde hemmelig det man gjennom innsatsen som medarbeider får vite om arrangementes forretningsmessige forhold eller noen sine personlige forhold ift arrangementet.
  6. Medarbeideren plikter å arbeide minimum ett skift på 8 timer før/under/etter festivalen i henhold til vaktliste.
  7. Medarbeider skal bære gyldig legitimasjon under hele arrangementet.
  8. Dersom man uten varsel og uten godkjent dokumentasjon på frafall fra Lege og man har mottatt festivalpass plikter man å tilbakebetale pålydende normalpris for det antall festivalpass man har fått.
  9. Dersom du som medarbeider ikke ønsker å motta informasjon fra arrangør om fremtidige arrangement plikter du å informere om dette til mannskap@osfest.no
  10. Medarbeider aksepterer at arrangør (gjennom databasen til ARKON) lagrer personopplysninger om den enkelte. Personnummer blir kryptert og vil kun blir tilgjengelig ved forespørsel fra myndighetene.
 8. OPPHØR AV AVTALE.
  1. Dersom medarbeider ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet med øyeblikkelig virkning, inndra godtgjørelse og eventuelt kreve erstatning for tap påført arrangør som følge av kontraktsbrudd.
  2. Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen kan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkning. Dokumenterte kostnader som følge av kontraktsbrudd kan søkes tilbakebetalt.
%d